«سفرِ شادمان چهار خواهر و برادر به دنیاى کودکىی‌شان تا چند ساعتى، زندگى روزمره و رنج‏‌هاى خود را فراموش کنند، تا شاید دوباره آن آرامش و دل‏‌خوشى را که زندگى‏‌شان در نقشِ آدم‏هاى بالغ و بزرگسال از آن‏ها ربوده، بازیابند.»

گریز دلپذیر

€12.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved