انتشار کتاب رخداد تلاشی است برای ادامه تفکر در عصری که فکرکردن بیش از بیش به امری زائد یه چه بسا ناممکن بدل شده است.امروز از قضا تفکر برای ما،چه در سطح جهانی و چه در داخل،به نقطه عطفی رسیده است که مشخصه اصلی آن تصویق پیوند تفکر با حقیقت است اولین مجلد کتاب رخداد به طور کامل به ترجمه متونی از اسلاوی ژیژیک،فیلسوف،نظریه پرداز و روانکاو اهل اسلوونی اختصاص دارد.ژیژک در کنار آلن بدیو و جورجو آگامبن در خط مقدم تفکر رادیکال معاصر قرار دارد.متون حاضر که عمدتا به آثار متاخر وی تعلق دارند به سه دسته تقسیم میشوند دسته نخست شامل مقالات نظری است که بر اساس تعلق ژیژک به دو سنت نظری ایده آلیسم آلمانی و روانکاوی انتخاب شده اند مقالات دسته دوم هر دو جنبه پیوند ژیژیک با قلمرو مرموز سیاست را در بر میگیرد:تاملات نظری در باب سیاست رادیکال و مقالات سیاسی در مورد رخدادهای سیاسی متخار نظیر جنگ بالکان و حادثه یازده سپتامبر دو مقاله ای که دسته سوم را تشکیل میدهند نیز درباره مسیحیت اند ژیژیک در این سال های اخیر دست کم سه کتاب خود را به دفاع از خصلت دیالکتیکی مسیحیت و نقش آن در شکل گیری هویت تاریخی تمدن مغرب زمین اختصاص داده است.

گزیده مقالات: نظریه، سیاست، دین

SKU: 9789647387620
29,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved