انتقادات تند گئورگ لوکاچ از رئالیسم سوسیالیستی و آنچه او دستکاری استالینیستی می‌خواند را در کتاب امروز خواهید خواند. گئورگ لوکاچ (زاده ۱۸۸۵- درگذشته ۱۹۷۱) فیلسوف، نویسنده، منتقد ادبی، و تئوریسین مارکسیسم در این گفت‌و‌گو خطاهای فاحش استالین را زیر سوال می‌برد و با نقد دستکاری فریب آلود استالین تاکید دارد ریشه چیزها، برای انسان،خود انسان است و این وجه اندیشه اکنون باید به پیش‌زمینه تبدیل شود.به نظر می‌رسد لوکاچ اولین حملات را به مارکسیسم مبتذل دیکتاتورماب استالینی می‌کند و گام‌هایی برای درک شرایط زندگی بشری با نگاه به نظریه و نه در توجیه نظریه برمی‌دارد. او هرچند تاکید می‌کند که کار اتم جامعه است اما از فراغت امروز کارگران و البته از خودبیگانگی بسیاری از آدم‌ها در طبقات مختلف اجتماعی خبر دارد. حرف‌های او درباره مد و آگهی‌ها از منظر جامعه شناسی بی‌شک رهاوردهایی خوبی برای پژوهشگران علوم اجتماعی خواهد داشت.

گفت‌وگوهایی با گئورک لوکاچ

€16.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved