«ربابه خاموش بود، بعد آهسته روی دو زانو نشست. چادرش را از زمین برداشت و به کمرش بست. کفش‌های پاشنه‌بلندش را از پاهایش کشید. موهایش را زیر آن نوار سپید مرتب کرد و برخاست. پنداشتم که می‌خواهد برای رفتن آماده‌گی بگیرد؛ اما او کمی دور رفت. درست زیر تک‌درخت توت ایستاد. لختی بی‌حرکت ماند. بعد دیدم که پاهایش بر زمین می‌خورند: رقصی را آغاز کرده بود.

من، مات و مبهوت، کنار گور مادرش نشسته بودم و او، بی‌‌آن‌که سخنی گوید بی‌آن‌که صدایی بر آورد؛ بدون ساز و حتا بی‌آن‌که زندگی به پاهایش بسته باشد، به روی زمین ناهموار، در میان تاریکی شب و در سکوت یک گورستان سرد و خاموش، پای کوبی را آغاز کرد.»

گلنار و آیینه

€10.00Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved