گهواره‌ي‌ گربه‌ هم‌چون‌ هزار و يك‌ شب‌ داستاني‌ پوست‌ پيازي‌ و تو در توست‌. اين‌ رمان‌ تركيبي‌ از تصادف‌هاي‌ پياپي‌ و اتفاق‌هاي‌ غريب‌ و ناشناخته‌ در نفس‌ زمان‌ است‌ كه‌ سرنوشت‌ انسان‌ها را دگرگون‌ مي‌كند و فاجعه‌ مي‌آفريند. ونه‌ گوت‌ نويسنده‌ي‌ چهاردهمين‌ رمان‌ قرن‌ بيستم‌، "سلاخ‌ خانه‌ي‌ شماره‌ي‌ پنج‌" در اين‌ رمان‌ پسامدرن‌ با طنز تقابل‌ علم‌ و هنر را نشان‌ مي‌دهد و ادبيات‌ و چگونگي‌ آفرينش‌ ادبي‌ را دست‌مايه‌ي‌ خلق‌ اثر خويش‌ مي‌سازد.

گهواره گربه

€18.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved