گهواره‌ي‌ گربه‌ هم‌چون‌ هزار و يك‌ شب‌ داستاني‌ پوست‌ پيازي‌ و تو در توست‌. اين‌ رمان‌ تركيبي‌ از تصادف‌هاي‌ پياپي‌ و اتفاق‌هاي‌ غريب‌ و ناشناخته‌ در نفس‌ زمان‌ است‌ كه‌ سرنوشت‌ انسان‌ها را دگرگون‌ مي‌كند و فاجعه‌ مي‌آفريند. ونه‌ گوت‌ نويسنده‌ي‌ چهاردهمين‌ رمان‌ قرن‌ بيستم‌، "سلاخ‌ خانه‌ي‌ شماره‌ي‌ پنج‌" در اين‌ رمان‌ پسامدرن‌ با طنز تقابل‌ علم‌ و هنر را نشان‌ مي‌دهد و ادبيات‌ و چگونگي‌ آفرينش‌ ادبي‌ را دست‌مايه‌ي‌ خلق‌ اثر خويش‌ مي‌سازد.

گهواره گربه

18,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved