«آقای گرلاخ كه مالک كارخانه‌های بزرگ كشتی سازی آلمان است سرطان گلو دارد و به زودی خواهد مرد. او قبل از مرگ از ورنر پسرش و عروسش يوهانا می‌خواهد كه قول بدهند پس از مرگش در همين خانه زندگی کند. ولی يوهانا حاضر نيست. او بيان می‌كند كه می‌داند فرانتس پسر بزرگ گرلاخ در حقيقت نمرده بلكه در اتاقی در خانه زندانی است و او حاضر نيست با ديوانه‌ای در يک جا باشد و....»

گوشه‌نشینان آلتونا

17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved