مجموعه‌ی حاضر، مجموعه‌ی مفصل و باسلیقه انتخاب شده‌ای است شامل قطعات خوشنویسی و جلدهای لاکی و فرامین و نمونه‌های دیگری از هنر کتاب‌آرایی قدیم ایرانی.

این مجموعه‌، بخشی است از حاصل کوشش گردآورنده‌ی هنردوست آن، خانم عزت‌بانو ملک که عمر خود را صرف گردآوری و نگاهداری آثار هنری ایرانی نموده است و با اهدا آن به کتابخانه موزه‌ی ملی ملک که خود سهم عظیمی در حفاظت و تکمیل آن داشته، مجموعه‌ی گرانبهای این موزه و کتابخانه را پربارتر کرده است.

...یاد باد آن روزگاران

39,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved