...اگر دیگر به امید انزال یا ارضایی مشتو نمی‌زنم، نمی‌نویسم یا چیزی نمی‌سازم، دیگر چرا باز همان می‌کنم؟ شاید به امید آن روز خجسته که سکوت کنم. آروزی نام‌ناپذیر نیز همین بود. دست آخر باید امید ببندم که دیگر چیزی نگویم، یا امید ببندم که صندلی گهواره‌ای -که از خود گهواره تا به حال در آغوشم گرفته است‌- دیگر بگوید: «هیس». ننویسم یا دست‌کم فقط به امید روزی بنویسم که دیگر نخواهم نوشت. یا بیهوده امید ببندم به مردن تخیل. هیچ‌کجا نشانی از حیات، تخیل نمرده هنوز، چرا، مرده، چه خوب، تخیل کنید تخیل مرده.

(نانوشتن (یازده نمایشنامه

€10.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved