به رنگ شب آنقدر تحمل می‌کنم تا تو راه به راه بیاورم. تو هنوز قدرت معجزه عشق را نمی‌دانی یا تظاهر می‌کنی که نمی‌دانی اما من به ایت معجزه ایمان دارم و می‌دانم سخت‌ترین دل‌ها را و دشوارترین دل‌ها را می‌توان به نرمی مبدل کرد و راهوارش ساخت. پس فقط صبر می‌خواهد صبر...

به رنگ شب

SKU: 9789647259859
25,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved