«با کف دست به گُرده‌ام می‌کوبد. نمی‌دانم بهش چه بگویم. رفتار و جوان‌سری‌اش بیشتر انگار به من کشیده است تا به مادرش. اما خط چشمش را حتم، مثل مادرش کشیده. می‌فشاردم به خودش و با شور و شوق می‌بوسدم.»

بوی آدم عطر خاک

13,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved