«با کف دست به گُرده‌ام می‌کوبد. نمی‌دانم بهش چه بگویم. رفتار و جوان‌سری‌اش بیشتر انگار به من کشیده است تا به مادرش. اما خط چشمش را حتم، مثل مادرش کشیده. می‌فشاردم به خودش و با شور و شوق می‌بوسدم.»

بوی آدم عطر خاک

€13.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved