این متن گفتاری است از شهید آیت الله دکتر بهشتی که در سال ۱۳۵۶ خطاب به طلاب مدرسه منتظریه (حقانی) و در حضور اساتید آن ایراد شده است. 

متن حاضر از سه منظر جالب توجه است. نخست، از منظر محتوای بحث که به تبیین رابطه و نسبت میان علوم اسلامی و علوم انسانی مربوط می شود. دوم، شیوه بیان مطلب است که نوع رابطه میان اساتید مدرسه با طلاب را به تصویر می کشد؛ رابطه ای توأم با احترام متقابل اما صراحت و صداقت.سوم، این متن به لحاظ آشنایی با فضای فرهنگی و فکری آن زمان، از منظر تاریخی نیز جالب توجه است.

تک گفتارهای موضوعی: نسبت علوم اسلامی با علوم انسانی

SKU: 9789643346638
5,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved