جونی‌بی‌ جونز دختری لجباز و پرحرف بود و به آمادگی می‌رفت. کلاس آنها شمارة ۹ بود، اما او کلاس ۹ را دوست نداشت. وقتی خانم معلم به بچه‌ها گفت که دوشنبه روز شغل‌هاست و همة بچه‌های کلاس باید با لباس‌های شغلی که دوست دارند به آمادگی بیایند، همه خوشحال شدند به جز جونی...

جونی بی. جونز و وراجی‌های زیادی

4,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved