والتر بنیامین غالبا متفکری مرموز با آرایی نبوغ آمیز درمورد ادبیات، به ویژه جریان های حاشیه ای و فراموش شدهٔ ادبی، معرفی شده است. در این کتاب تلاش شده است تا دو مضمون اصلی تفکر بنیامین، یعنی فلسفهٔ زبان و فلسفهٔ تاریخ، و حضور این دو مضمون در آثار اولیه و فرجامین او برجسته شود. دو مقالهٔ نخست، «در باب زبان و زبان بشری» و «رسالت مترجم»، گویای فاز اولیه تفکر بنیامین و تاثیر پذیری او از الهیات و عرفان یهودی است. در متن بلند «در باب نظریه شناخت٬ نظریه پیشرفت»، ایده های بنیامین در مورد فلسفه تاریخ و تاریخ نگاری به شیوه ماتریالیستی آمده است. «تز هایی درباره مفهوم تاریخ» آخرین نوشته ای است که از بنیامین به جا مانده و یکی از مهمترین متون در سنت غربی درباره نظریه انقلاب و مسیانیسم است. برای روشن شدن پیوند میان زبان و تاریخ نزد بنیامین، مقاله ای از جورجو آگامبن به کتاب افزوده شده است که می کوشد ربط و نسبت مقولات تاریخی و زبانی را در نظر بنیامین نشان دهد.

درباره زبان و تاریخ

SKU: 9789643639563
13,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved