مقاله‌ي ذهن‌هاي جمعي با اين جملات آغاز مي‌شود: كساني كه در غرب زندگي مي‌كنند، در جوامعي كه آنها را غربي يا دنياي آزاد توصيف مي‌كنيم، شايد به شكل‌هاي مختلف آموزش ديده باشند، ولي در ذهن همه آنها فكري درباره خودشان شكل مي‌گيرد كه چيزي است در اين مايه: من شهروند جامعه‌اي آزادم، و معني‌اش اين است كه يك فردم، و انتخاب‌هاي فردي مي‌كنم. ذهن من از آن خودم است، عقايدم را خودم انتخاب مي‌كنم، آزادم هر كاري مي‌خواهم انجام بدهم و در بدترين شرايط، فشارهايي كه به من وارد مي‌شود اقتصادي است. به عبارت ديگر، ممكن است آن‌قدر فقير باشم كه نتوانم كاري را كه مي‌خواهم، انجام بدهم ...

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved