خواندن پروست، زمان و بردباری می‌خواهد −به‌خصوص زمان− اما این زمان هرگز «ازدست‌رفته» نخواهد بود. پس از چند صفحه‌ای که از خواند کتاب در جست‌وجوی زمان از دست رفته بگذرد، موجاموج پرشکوه و جریان‌های نهفته در ژرفای روایت، خواننده را با خود خواهد برد، درخشش خیره‌کننده‌ی اثر، راه او را روشن خواهد کرد، همراهی بی‌شمار شخصیت‌های کتاب، تخیل او را برخواهد انگیخت.

پروست یکی از دو نویسنده‌ی پرنفوذ نیمه‌ی اول قرن بیستم، چهل روز پس از پایان کمون پارس در اتوی (دهم اووت ۱۸۷۱) به دنیا آمد. او به خاطر بیماری آسم اغلب خانه‌نشین و تنها بود، رمان بزرگش در همین زمان از دست نرفته آفریده شد.

مارسل پروست

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved