«فقط من که او را دیده بودم می توانم تشخیص دهم که این کله ی درهم‌وبرهم همان زن است. من می‌‌توانم به آنها بگويم این کاسه‌ی خالی، جای آن چشم‌های طلایی بوده. تنها شاهد من بودم. این ها هیچ چیز ندیدند. نگهبانی در کار نبود. ساعت یازده شب بود. در سکوی این ایستگاه که ایستگاه آخر است، فقط من بودم و آن زن.»

اگر در خانه‌ام دو تا کلید داشت

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved