این بنای خشت و گلی خانه‌ی من است، با گنبد کوتاهش، چیزی چون دمل، برآمده از سینه‌ی بیابان، دورافتاده و تنگ. وقتی به قیلوله دراز میکشم باید خودم را کج کنم از بس این خانه تنگ است و وقتی می ایستم دود آتش که زیر گنبد کوتاهش جمع میشود خفهام می‌کند.

گاه ناچیزی مرگ

39,90€Price
 • نویسنده: محمد حسن علوان

  مترجم: امیرحسین الهیاری

  ناشر: مولی 

  داستان بلند

  ادبیات عربی

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

  ۵۰۴ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved