کنت دو بینگو پژوهشگر ، سیاستمدار ودانشمند فرانسوی در کتاب خود مربوط به سه سال سفرنامه وی درآسیا ( 1858-1855) درباره ایران چنین نوشته است :

هجومهای که به سرزمین ایران شده وپیروزی هایی که ملل واقوام خارجی دراین کشور بدست آورده اند همواره با ناکامی روبرو شده است ، زیرا فاتحین خارجی در این سرزمین خیلی زود نیروی خود را از دست می دهند و نابود می شوند بدون اینکه بتوانند به شخصیت وآزادی معنوی ایران آسیبی برسانند ممکن است ایران را تجزیه کنند و قطعاتی را از پیکرش جدا سازند ممکن است حتی نام آن را از آن بگیرند ولی ایران همیشه باقی خواهد ماند ، زیرا که اصولا این ملت نمی تواند بمیرد .

من هر زمان به این ملت می اندیشم به فکر آن سنگ خارائی می افتم که امواج دریا آن را به هر سو می غلتاند وبه آن ضربه می زنند وسرانجام به گوشه وکنار ساحل می افکنند تا باد وباران وآفتاب همه نیروهای خود را برای درهم شکستن آن به کار می برند اما با این همه سنگ خارا همچنان که در اصل وجود داشته ، باقی می ماند وگذشت زمان در نابودی آن اثری نخواهد داشت

نقش ايرانيان در تاريخ جهان تمدن

27,90€Price
 • نویسنده : عبدارفیع حقیقت

  موضوع : تاریخ، ایران، ادبیات فارسی

  ناشر : کومش

  تاریخ نشر : 1378

  صفحه : 576

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved