اینکه چگونه پارس‌ها توانستند بیش از دو قرن، از نیل تا شمال‌غربی هند فرمانروایی کنند و چه تشابه و تفاوتی با دیگر امپراتوری‌های پیشاصنعتی داشتند، از پرسش‌هایی است که در این کتاب مطرح و کوشش شده پاسخی مستند و مستدل به آن داده شود. بررسی سیستم‌های قانونی، پولی، خزانه‌داری، مالیات‌های دولتی و قیود بیکاری، و ارتش در عصر هخامنشی از دیگر فصول این کتاب است.

نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشی

15,90€Price
 • نویسنده: محمد. ع. داندامایف

  مترجم: حسن شایگان

  ناشر: تاریخ ایران 

  تاریخ

  تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

  ۴۸۲ صفحه

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved