فصلنامه سخن سیاووشان از نوشتار و ترجمه های ارزنده صاحب نظران و متخصصان حوزه های روان کاوی و همکاری های میان رشتهای استقبال می کند (فرهنگ و هنر، ادبیات ، علوم اجتماعی و فلسفی ) استقبال می کند و پیشاپیش سپاسگزار این همراهی های گرانسنگ است ، که از آغاز کار این فصلنامه نیز یاریگر بوده اند ، تا فصلنامه با محتوایی غنی به همت ایشان، با رویکردی نو در فضای فرهنگ ایران ببالد و بپاید و مشتاق حقیقت جوی را راهگشا وامید آفرین گردد.

سخن سياووشان

7,90€Price
 • شماره مجله : 8

  ناشر: سیاووشان

  فصلنامه فرهنگی - اجتماعی

  تاریخ انتشار :1399

  صفحه : 287

Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved