دانشجوی جامعه‌شناسی که برای نوشتن تز دکترایش به سرزمین  «بشرسرا» مسافرت کرده بود (رمان «سفری به سرزمین انسان‌ها»)، پس از بازگشت به وطن، بنا به خواست استادش مجدداً در معیت وی به بشرسرا سفر می‌کند تا ...

 

بازگشت به بشرسرا

10,00€Price