کتاب کاشی‌کاری قاجاری با تالیف محمدرضا ریاضی و با همکاری اکرم کبیری توسط انتشارات یساولی، درخصوص شرح و توصیف کاشیکاری های بناهای دوره قاجار منتظر شد.

این کتاب بعد از مقدمه و پیشگفتار در ۵ بخش به شرح و توصیف کاشیکاری بناهای دوره قاجار به روایت تصویرهای رنگی می‌پردازد. در بخش اول  به تاریخچه ساخت کاشی از آغاز تا پایان قاجار پرداخته می شود. در این بخش، ویژگی‌های آجرهای لعاب‌دار و کاشی در دوره‌های سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی، زند، افشار و قاجار با معرفی نمونه‌های مختلف پرداخته می‌شود. در بخش دوم، جامعه، هنر و صنعت کاشیکاری قاجار، سبک شناسی آنها، گروه بندی طرحها و نقوش، ابعاد، رنگ، انواع کاشی، کارگاه های کاشی سازی، تعمیرات و بازسازی کاشیکاری‌ها شرح داده می‌شود.
در بخش سوم، عوامل تاثیرگذار بر طرح‌ها و نقوش کاشی‌ها چون تاثیر عکاسی، نقاشی‌های کتب خطی و نقاشی های دیواری، کتب چاپ سنگی، سفرنامه ها و محصولات اروپایی مورد بحث قرار می‌گیرد.
در بخش چهارم کاشیکاری‌های انواع بناهای قاجاری چون مساجد، آرامگاه ها، مدارس،حسینه‌ها، آب انبارها، حمام ها، کاخ ها، خانه‌ها، دروازه‌ها، سردرها در شهرهای تهران، سمنان، دامغان، قزوین، اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، دزفول، ماهان کاشان، شهر ری،  مجموعه‌های باز یافتی موزه ملی و کاشی‌های موجود در موزه های اروپایی به روایت تصویر شرح داده می شوند. در بخش پنجم فهرست کاشی‌کاران ذکر شده و آثارشان معرفی شده است.

کاشی‌کاری قاجاری

39,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved